جستجو

ارسال و تحویل کالا

تهران:

سفارشاتی که تا قبل از ساعت 19 روزهای شنبه تا چهارشنبه ثبت شده است، همان روز توسط پیک موتوری ارسال می شود. سفارش هایی که پس از این ساعت ها و یا در روزهای تعطیل رسمی ثبت شوند در اولین ساعات روز کاری بعد ارسال خواهد شد.

سایر شهرها:

پست سفارشی

سفارشاتی که تا قبل از ساعت 10:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه ثبت شوند، همان روز به باجه پست تحویل داده می شوند که توسط پست ارسال گردد. سفارش هایی که بعد از این ساعت ها و یا روزهای تعطیل رسمی ثبت شوند روز کاری بعد پردازش و ارسال خواهند شد.

سرویس تیپاکس

سفارشاتی که تا قبل از ساعت 11:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه ثبت شوند، همان روز توسط تیپاکس ارسال می شوند.(به شرط ارائه سرویس تیپاکس در شهر محل دریافت سفارش) و یک الی دو روز کاری بعد به مشتری تحویل داده می شود. سفارش هایی که بعد از این ساعت ها و یا روزهای تعطیل رسمی ثبت شوند روز کاری بعد پردازش و ارسال خواهند شد.